Forside

Velkommen til ArcticPower

Om prosjektet

Ved hjelp av hydrogendrevne brenselceller ønsker vi å levere utslippsfri varme og strøm over hele landet. Våre enheter kan levere varme og strøm til alt fra luftfart til anleggsplasser. Gjennom redusert støy, null utslipp og effektiv energibruk vil våre enheter levere miljøvennlig energi for å dekke kundens behov.

Energi med god samvittighet

Varme og strøm produsert av hydrogen gir null miljøfarlige utslipp, istedenfor leverer våre enheter eksos i form av rent vann som kan samles opp og brukes til ulike formål.

Utslippsfrie flyplasser

Luftfartsindustrien produserer mer enn 900 millioner tonn CO2 i året, dette ønsker vi å gjøre noe med. Vår hydrogendrevne GPU kan levere utslippsfri strøm og varmluft til fly mens flymotorene er avskrudd.

Flystrøm av hydrogen

H2 GPU er et alternativ til dagens dieseldrevne GPU-er. Enheten er tilnærmet støyfri, og produserer ingen ubehagelige eller skadelige avgasser.

Ved hjelp av brenselceller produserer enheten strøm til å drifte alle flyets systemer, med tilsvarende driftstid som dagens dieseldrevne enheter.

Oppvarming av byggeplasser

Våre enheter kan levere både luft- og vannbåren varme til oppvarming av arealer og installasjoner. Dette vil bety at våre enheter ikke vil la energi gå til spille og kan gi et mer miljøvennlig alternativ til oppvarming enn diesel.

Fossilfrie byggeplasser

Tradisjonelle dieselaggregater som brukes til tørking av sement på byggeplasser i Oslo, slipper ut tilsvarende mengder NOX som 1,3 millioner turer gjennom Oslo med dieseldrevne kjøretøy.

Derfor ønsker Oslo Kommune at alle bygg- og anleggsplasser skal bli fossilfrie og deretter utslipps-frie innen 2030. Begge disse målene er mulige å oppnå med våre enheter.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet?

Hvem er vi?

Teamet bak ArcticPower er en sammensveiset gruppe med ingeniører med ulike bakgrunner. Med kompetanse innenfor ulike felt vil vi kunne levere skreddersydde løsninger for å dekke deres behov

Om du har spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt:

Truls Aasen-Svensrud

Business Development Manager

tas@arcticnor.no
+47 900 25 284